Home

Marc van Stokrom

Realistisch

Stokrom Logistiek adviesbureau biedt u het juiste evenwicht tussen kennis en kunde. De theorie wordt gekoppeld aan de praktijk van alle dag binnen uw bedrijf.

Probleem oplossend

Het voordeel voor u is dat u een oplossing wordt geboden waarvan wij weten dat deze in de praktijk is getoetst en beproefd waardoor uw risico tot een minimum wordt beperkt. Natuurlijk wordt rekening gehouden met de cultuur en normen en waarden van uw bedrijf.

Opleiding en training

Wij kunnen ook het kennisniveau van uw medewerkers testen en aanbevelingen doen voor (vervolg) cursussen of trainingen. Deze bieden wij niet zelf aan maar we kunnen u helpen de juiste bureaus hiervoor te selecteren.

Resultaat

Onze aanbevelingen worden verwoord in een helder document dat als leidraad kan dienen voor uw medewerkers. Kortom, de stijl en inhoud zijn mede op het bestaande kennisniveau verwoord. Het gaat namelijk om het gewenste resultaat en de richting die uw medewerkers kunnen volgen om beter en efficiƫnter te presteren. Het gaat niet om onze kennis en kunde te tonen maar deze ten dienste te stellen aan u.

Want…

Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler.